Services

>> บริการให้เช่าสำนักงาน พื้นที่และคลังสินค้า

บริษัทอมฤตมีคลังสินค้าที่กว้างขวาง มีความพร้อมอย่างครบครันและทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายนอกหรือภายใน ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพ สงขลาและสัตหีบ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้ตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งที่ให้บริการนั้น รวมไปถึง:

  • ให้เช่าสำนักงานที่มีเครื่องปรับอากาศให้ (ทั้งแบบที่ตกแต่งให้แล้วและยังไม่ได้ตกแต่ง) พื้นที่คลังสินค้า (ทั้งแบบพื้นที่ปิดภายใน แบบพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบเอาไว้อย่างปลอดภัย แบบพื้นที่เปิดโล่งเป็นพื้นคอนกรีต และแบบพื้นที่เปิดโล่งเป็นพื้นดินที่ถูกอัดแน่น)

  • บริการในเรื่องความสะอาดและดูแลในเรื่องความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบป้องกันไฟอย่างครบครันกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีระบบ CCTV ให้เอาไว้อย่างครบครัน

  • การดูแลจัดการในเรื่องคลังสินค้าและที่จัดเก็บ การเคลื่อนย้ายและขนส่งตู้สินค้าทุกประเภท การจัดเตรียมและยื่นเอกสาร การตรวจสอบดูแล แรงงานตลอดจนเรื่องความปลอดภัย

 

กรุงเทพ                                                                               สถานที่เปิดโล่ง
(ตารางเมตร)
พื้นที่คลังสินค้า
(ตารางเมตร)
พื้นที่สำนักงาน
(ตารางเมตร)
คลังสินค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 7 อยู่ที่ ซ. ปรีดีพนมยงค์ 26 ถ.สุขุมวิท 71 417 441 551
สงขลา                                                                                 สถานที่เปิดโล่ง
(ตารางเมตร)
พื้นที่คลังสินค้า
(ตารางเมตร)
พื้นที่สำนักงาน
(ตารางเมตร)
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 1 – น้ำกระจาย (7 ไร่) 8,113 3,087 320
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 2 – หาดแก้ว (18.2 ไร่) พื้นที่ทั้งหมด 29,606.8 ตารางเมตร
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 3A – หาดแก้ว ( 30 ไร่) พื้นที่ทั้งหมด 48,000 ตารางเมตร
สถานที่ปฏบัติงาน เลขที่ 3B – หาดแก้ว ( 29 ไร่ ) พื้นที่ทั้งหมด 46,320.60 ตารางเมตร
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 4A – หาดแก้ว ( 27.4 ไร่) พื้นที่ทั้งหมด 43,872 ตารางเมตร
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 4B – หาดแก้ว ( 7.5 ไร่) พื้นที่ทั้งหมด 12,072 ตารางเมตร
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 5- หาดแก้ว ( 22 ไร่) พื้นที่ทั้งหมด 35,310 ตารางเมตร
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 6A – หาดแก้ว ( 7.3 ไร่) พื้นที่ทั้งหมด 12,465.60 ตารางเมตร
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 6B – หาดแก้ว ( 12.1 ไร่) พื้นที่ทั้งหมด 19,707.20 ตารางเมตร
สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 6C – หาดแก้ว ( 35 ไร่) พื้นที่ทั้งหมด 56,151.60 ตารางเมตร
สัตหีบ                                                                                  สถานที่เปิดโล่ง
(ตารางเมตร)
พื้นที่คลังสินค้า
(ตารางเมตร)
พื้นที่สำนักงาน
(ตารางเมตร)
สถานที่ปฎิบัติงานที่ ก.ม. ที่ 9 พื้นที่ทั้งหมด 16,000 ตารางเมตร