Services

>> บริการขนส่งสินค้า

การเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆอันมีค่าของลูกค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งทั่วราชอาณาจักร ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ซึ่งบริษัทอมฤตให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัยกับทรัพย์สินของท่านตั้งแต่ที่เราได้บรรทุกสิ่งของมีค่าของท่านขึ้นบนรถบรรทุกตลอดจนในระหว่างการขนส่งจนกระทั่งได้นำสิ่งของลงแล้วอย่างปลอดภัยในสถานที่หมายปลายทาง

พนักงานขับรถของเราได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยประสบการณ์ในการขนย้ายทรัพย์ของท่านไปยังที่หมายปลายทางภายในกรอบระยะเวลาที่ท่านกำหนดการเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆอันมีค่าของลูกค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งทั่วราชอาณาจักร