Services

>> บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

บริษัทอมฤตมีรถของบริษัทที่เป็นของตัวเองอยู่ในสงขลาโดยมีบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมต่างๆ ให้อย่างพร้อมสรรพ เพื่อมั่นใจได้ว่าพาหนะ และอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการใช้งานและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดตลอดเวลา ในบรรดาสิ่งต่างๆ ที่เราซ่อมให้ลูกค้าคือ สิ่งของที่มีขนาดเล็ก เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร และตระกร้าที่ใช้จัดส่งสิ่งของไปยังแท่นขุดเจาะ