Services

>> บริการจัดหากำลังคน

บริษัทอมฤตจัดหาพนักงานที่มีฝีมือให้กับการทำงานบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ตำแหน่งงานที่เราจัดหาให้กับทางลูกค้าเช่น:

  • คนงาน
  • หัวหน้าช่าง
  • Derrickman เป็นพนักงานบนแท่นเจาะ
  • ผู้ติดต่อประสานงานทางวิทยุ
  • คนขับรถเครน
  • ช่างเชื่อม
  • ช่างทาสี
  • ผู้ประสานงานคลังสินค้า / วัสดุ
  • ผู้ช่วยช่าง
  • ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 

เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทจัดหาให้ ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และมีความคุ้นเคยในการทำงานกับครอบครัวของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย

พนักงานทั้งหมดเป็นคนสัญชาติไทย และเป็นพนักงานของทางบริษัทอมฤต ซึ่งจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือท่าน ตราบใดที่พวกเขาเหล่านี้ยังคงเป็นพนักงานของทางบริษัทอมฤตอยู่