Services

เรามีบริการต่างๆมากมายให้ท่านเลือกใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการต่างๆของลูกค้าทุกท่านได้รับการตอบสนอง นอกเหนือจากนั้นแล้ว เรายังมีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จอย่างครบถ้วน (one-stop service)  ซึ่งประกอบไปด้วย`:

ตัวแทนทั่วไป

บริษัทอมฤตให้บริการอย่างครบถ้วนแก่ผู้รับสัมปทานน้ำมันตลอดจนคู่สัญญา และคู่สัญญาย่อยของผู้รับสัมปทาน เพื่อการปฎิบัติงานต่างๆในส่วนของผู้รับสัมปทาน

บริการรับส่งลูกค้า

ขอให้เราได้แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อการมาถึงประเทศไทยของท่านและขอให้เราได้เป็นผู้จัดการกับปัญหาของท่านในเรื่องการสลับเปลี่ยนของพนักงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะ

จัดหาอาหารและอื่นๆ

บริษัทได้บริการจัดหาอาหารและสิ่งอื่นๆ (ทั้งอาหารสด แห้ง แบบกระป๋อง แบบแช่แข็ง ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้บนเรือและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ)ที่จะต้องใช้บนเรือ แท่นขุดเจาะและบนชายฝั่ง ตลอดจนให้กับทางบริษัทอื่นๆ ที่จัดหาอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

บริการจัดหากำลังคน

บริษัทอมฤตจัดหาพนักงานที่มีฝีมือให้กับการทำงานบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 

บริการให้เช่ายานพาหนะ

เมื่อท่านต้องการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าสิ่งของต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ อันมีค่าของท่าน ทางเรามีทุกอย่างที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่มีทั้งคุณภาพ และฝีมือที่พร้อมให้บริการ 

บริการขนส่งสินค้า

บริษัทอมฤตให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัยกับทรัพย์สินของท่านตั้งแต่ที่เราได้บรรทุกสิ่งของมีค่าของท่านขึ้นบนรถบรรทุกตลอดจนในระหว่างการขนส่งจนกระทั่งได้นำสิ่งของลงแล้วอย่างปลอดภัยในสถานที่หมายปลายทาง

บริการให้เช่าสำนักงาน พื้นที่และคลังสินค้า

บริษัทอมฤตมีคลังสินค้าที่กว้างขวาง มีความพร้อมอย่างครบครันและทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายนอกหรือภายใน ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ สงขลาและสัตหีบ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

บริษัทอมฤตมีรถของบริษัทที่เป็นของตัวเองอยู่ในสงขลาโดยมีบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมต่างๆ ให้อย่างพร้อมสรรพ เพื่อมั่นใจได้ว่าพาหนะ และอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการใช้งานและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดตลอดเวล