ร่วมงานกับเรา

ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งมายาวนาน เราดูแลเอาใจใส่พนักงานของเราเสมือนเป็นครอบครัว และเล็งเห็นว่าทรัพยากรทางมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีความจำเป็น และสำคัญยิ่ง เพราะวามสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขานั้นคือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท หนึ่งในเป้าหมายของเราคือพนักงานแต่ละคนได้ทำงานที่เหมาะสมมากที่สุด ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคตที่มั่นคง และมีความสุขตลอดระยะเวลาที่พวกเขาได้ทำงานอยู่กับอมฤต 

ท่านสามารถดูตำแหน่งว่างงานของเราและดูว่ามีตำแหน่งที่ท่านสนใจหรือไม่และถ้าท่านยังไม่พบงานที่ท่านกำลังมองหาอยู่  กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์กับเรา ผ่านการสมัครแบบออนไลน์  

  • ตำแหน่งงานว่าง

    ดูตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับทักษะและความสนใจของท่านและสมัครงานกับเราสำหรับตำแหน่งที่ท่านต้องการ

  • สมัครงานออนไลน์

    หากท่านไม่พบงานที่ท่านสนใจหรือกำลังมองหาอยู่ กรุณากรอกใบสมัครงานออนไลนกับเรา