About Amarit

>> ภาพรวมทางธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100 % โดยมีส่วนต่างๆดังต่อไปนี้:
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เอเอ)
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จำกัด (เอเอแอล)

ในระยะเวลามากกว่า 45 ปี ด้วยประสบการณ์การปฎิบัติงาน ถือได้ว่าบริษัทอมฤตนั้นเป็นแหล่งสะสมแห่งประสบการณ์ในเรื่องการทำงานที่เกี่ยวกับน้ำมัน ก๊าซ งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางท่อในอุตสาหกรรมนี้ โดยเรานั้นได้ทำงานร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของรัฐบาลไทยหรือในระดับจังหวัด อำเภอหรือในส่วนของท้องถิ่น จากสำนักงานเล็กๆที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา จนตอนนี้อมฤตได้ขยายกิจการของตัวเองออกไปจนมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเกิดขึ้นมาที่มีคลังเก็บสินค้าสองแห่งและมีฐานปฎิบัติงานที่มีคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งด้วยกันรวมไปถึงสถานที่ใช้เป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานอีกหลายแห่งด้วยกันในสงขลา และมีคลังสินค้าเลขที่ 5 อยู่ภายในท่าเรือสัตหีบ และมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ กม.9 อยู่ที่สัตหีบของจังหวัดชลบุรี

 
เหตุการณ์สำคัญของกลุ่มบริษัทอมฤต: 

ปี พ.ศ. 2552:

  • บริษัทอมฤต ที่กรุงเทพย้ายไปยังสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม บนถนนสุขุมวิท 71 (ซ. ปรีดีพนมยงค์ 28)

ปี พ.ศ. 2551:

  • บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เอเอ) ได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 45,000,000.00 บาท

ปี พ.ศ. 2547:

  • บริษัทอมฤตที่สงขลาย้ายสำนักงานฐานปฎิบัติงานซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 28 ถนน สะเดา เมืองสงขลาไปยังสถานที่ตั้งใหม่ที่ เลขที่ 4 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2543:

  • บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จำกัด (เอเอแอล) ได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 30,000,000.00 บาท

ปี พ.ศ. 2533:

  • สถานที่ปฎิบัติงานแห่งแรกที่สงขลา เลขที่ 1 ได้ถูกเปิดเพื่อให้เช่า อย่างเป็นทางการ

ปี พ.ศ. 2527:

  • บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ และคลังสินค้า จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จำกัด (เอเอแอล) และเพิ่มทุนในการจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 10,000,000.00 บาท

ปี พ.ศ. 2525:

  • ภายหลังจากที่ได้ก่อตั้งบริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เอเอ) แล้ว บริษัทอมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ และคลังสินค้าจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้จดทะเบียนโดยใช้ทุนในการจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท
  • ในปีเดียวกันนั้น กลุ่มบริษัทอมฤตย้ายสำนักงานที่สีลม มายังสำนักงานแห่งใหม่ที่เป็นของตัวเอง ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าคลองตัน ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2518:

  • บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เอเอ)ได้ถูกก่อตั้ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 200,000.00 บาท