About Amarit

>> ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัทอมฤตถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2513 โดยกัปตันอมฤต วิสุทธิธรรม และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ท่านได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ่อขุดเจาะน้ำมันเกือบทุกบ่อในประเทศไทย บริษัทได้ถูกตั้งชื่อ มาจากชื่อของกัปตันอมฤต วิสุทธิธรรม โดยมี คุณประวัติ แสงสุพรรณ เป็นหุ้นส่วน บริษัทอมฤต ในบรรดาตัวแทนไม่กี่เจ้าได้เริ่มให้บริการกับบริษัทต่างชาติ ซึ่งได้รับสัมปทานเข้ามาขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก การให้บริการในช่วงแรก คือการวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อช่วยเหลือการตั้งบริษัท และการปฎิบัติการตลอดจนบริการต่างๆที่ลูกค้าต้องการ เช่น การดำเนินพิธีการศุลกากร การเข้าเมืองสัญญาเกี่ยวกับแรงงาน การเป็นตัวแทนสัมปทานต่อทางเจ้าหน้าที่ทางรัฐและต่อกระทรวงต่างๆ

จนมาถึงวันนี้ เราได้ขยายการให้บริการที่มีทั้งสำนักงานให้เช่า คลังเก็บสินค้า การขนส่ง (การขนย้ายด้วยรถบรรทุก/รถลากดึง) ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักและรถให้เช่า เรามีสำนักงานที่ กรุงเทพ สงขลา และ สัตหีบ เพื่อรองรับกับบริการดังกล่าว
Captain Amarit Visuddhidham, Founder
 

ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมงาน

 

กัปตันอมฤต วิสุทธิธรรม

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือในปี พ.ศ. 2487 และได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนนายเรือ กัปตันอมฤตได้ร่วมงานเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ในพาณิชย์นาวีแห่งประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 20 ปี หลังจากท่านได้การเกษียณอายุแล้ว ท่านได้ก่อตั้งบริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดขึ้นมาตลอดจนบริษัทในเครือ ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของบริษัทจนเสียชีวิตลงในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2528 นับว่าท่านเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของบริษัทที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่บุกเบิกในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของประเทศไทย ท่านมีความคิดต่างๆที่เป็นเลิศพร้อมทั้งได้วางแบบแผนต่างๆเกี่ยวกับระบบการจัดการในเรื่องการส่งสินค้า กำลังคน รวมถึงงานบริการสนับสนุนต่างๆซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้บริษัทอมฤตกลายเป็นผู้ที่ให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆของลูกค้า นับได้ว่าท่านนั้นเป็นนักการตลาดและเป็นหน้าตาของบริษัทเลยทีเดียว  

นางสุมนา วิสุทธิธรรม

ท่านเป็นภรรยาของกัปตันอมฤตและยังเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักของบริษัท ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานของบริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และบริษัทในเครือเป็นระยะเวลา 42 ปี  ท่านเข้ารับการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชี จากนั้นเข้าทำงานด้านธนาคารโดยได้รับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านเกษียณอายุแล้ว ได้เข้าร่วมกับกัปตันอมฤตในการก่อตั้งบริษัทอมฤต โดยท่านหาเงินทุนที่จำเป็นในการเริ่มกิจการใหม่และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการนี้   ท่านเสียชีวิตลงในเดือนธันวาคมปี พ.ศ.2555

กัปตันประวัติ แสงสุพรรณ

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ท่านได้เข้าทำงานเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ จากนั้นเข้าทำงานที่กรมเจ้าท่า และสุดท้ายได้เข้าร่วมงานบริษัทอมฤตในตำแหน่งรองประธานอาวุโส ในปี พ.ศ. 2516 ถือได้ว่าท่านเป็นมือขวาของกัปตันอมฤตและยังเป็นผู้จัดการควบคุมการปฎิบัติงานต่างๆ คอยติดตามการทำงานด้านต่างๆเพื่อที่มั่นใจได้ว่างานต่างๆนั้นได้ถูกปฎิบัติไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ ท่านดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้จนกระทั่งเกษียณอายุและเสียชีวิตในปีพ.ศ. 2547   

 

รุ่นที่สอง

นายกิติพันธ์ วิสุทธิธรรม

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทและผู้จัดการทั่วไปตลอดจนเป็นประธานบริหาร (CEO) ของกลุ่มบริษัทอมฤต ท่านเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านเศษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซี่  (Middle Tennessee State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้รับการเรียนรู้ และถ่ายทอดงานจากกัปตันอมฤต และกัปตันประวัติ ท่านจึงสามารถสานต่อแผนงานต่างๆที่ผู้ก่อตั้งได้วางไว้ และจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้ง  ท่านร่วมงานกับบริษัทอมฤตตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ บริษัทอมฤตได้ขยายจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในจังหวัดสงขลาไปเป็นกลุ่มบริษัทอมฤต มีสำนักงานใหญ่ที่ทันสมัย อยู่ที่กรุงเทพ และมีฐานปฎิบัติการอยู่ที่สงขลา และสัตหีบ